Debati “Trashëgimia tjetër”

Debati “Trashëgimia tjetër”

5 maj, 17:30, Barabar Centre, Hotel Grand, Kati 4

Debati “Trashëgimia tjetër” synon të eksplorojë konceptin e “Serbisë tjetër”, e cila përfaqëson pjesën e popullatës serbe që ishte kundër luftërave të viteve të 90ta dhe politikës nacionaliste. Me theks të veçantë ky diskutim do fokusohet në trashëgiminë kundër luftës të Srđa Popović-it, një avokat i të drejtave të njeriut nga Serbia.

Gjatë diskutimit, panelistët do të shqyrtojnë konceptin e “Serbisë tjetër” dhe do të analizojnë rolin që ka luajtur në periudhën e pasluftës. Ata gjithashtu do të thellohen në sfidat me të cilat u përball kjo “Serbi tjetër” gjatë dhe pas kësaj periudhe, duke përfshirë vështirësitë në ballafaqimin me të kaluarën dhe promovimin e një vizioni të ndryshëm për të ardhmen.

Diskutimi do të fokusohet gjithashtu në trashëgiminë kulturore dhe artistike të “Serbisë tjetër” dhe se si ajo ka kontribuar në krijimin e një shoqërie më pluraliste dhe demokratike. Folësit do të shqyrtojnë veprat e shkrimtarëve dhe muzikantëve të shquar që dolën nga kjo lëvizje dhe do të eksplorojnë se si puna e tyre ka pasqyruar realitetet politike dhe shoqërore të kohës së tyre.

No Comments

Post A Comment