Debata “Drugo nasleđe”

Debata “Drugo nasleđe”

5. Maj, 17:30h, Barabar centar, hotel Grand, 4. sprat

Debata “ Drugo nasleđe” se bavi konceptom “Druge Srbije”, koji predstavlja deo srpske populacije koja se protivila ratu devedesetih godina i nacionalističkoj politici, sa akcentom na antiratno nasleđe Srđe Popovića, advokata za ljudska prava iz Srbije.

Tokom debate, panelisti/kinje će analizirati koncept Druge Srbije i njegovu ulogu u posleratnom periodu. Takođe, panelisti/kinje će imati priliku da kroz ovaj koncept analiziraju i izazove suočavanja s prošlošću i promovisanja drugačije vizije budućnosti. 

Diskusija će se takođe pobaviti i kulturnim i umetničkim nasleđem “Druge Srbije”, i kako je ono doprinelo stvaranju jednog pluralističkog i demokratskog društva. Panelisti će diskutovati o radovima istaknutih pisaca i muzičara koji su se pojavili u ovom periodu (su se pojavili kao pripadnici ovog pokreta), kao i o tome kako su njihova dela odražavala njihovu savremenu političku i društvenu realnost.


No Comments

Post A Comment