Program

1. dan

ČETVRTAK 22. oktobar

18:00 Otvaranje „Mirëdita, dobar dan!” festivala

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

19:00 Pozorišna predstava “Ja sam sebi žena”

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

2. dan

PETAK 23. oktobar

12:00 Debata: “Kosovo - Nasleđe sećanja”

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

18:00 Otvaranje izložbe “Kosovo - Nasleđe sećanja”

Endžio, Dobračina 4

3. dan

SUBOTA 24. oktobar

18:00 Debata “Tranziciona pravda na Kosovu danas”

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

19:30 “Ričard Gir je bio ovde” - zbirka priča Tristana Halilaja - zatvaranje festivala

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

20:30 Projekcija filma “Agina kuća”

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21