O festivalu

Festival “Mirëdita, dobar dan!” je događaj koji se, počev od 2014. godine, održava jednom godišnje. “Mirëdita, dobar dan!” daje prostor umetnosti, kulturi, javnom zagovaranju i javnoj debati i upravo je to ono što festival čini jedinstvenim. Spajajući umetnike, borce za ljudska prava, mirovne aktiviste i javne ličnosti sa Kosova i iz Srbije, festival doprinosi regionalnoj perspektivi i neguje saradnju i izgradnju mira. Osim što predstavlja najbolje od savremene umetničke scene, festival akcentuje i javne debate i javno zagovaranje. 

 

Cilj festivala jeste da Srbiji približi kosovsku kulturnu scenu i obrnuto, da publici sa Kosova predstavi savremenu kulturno-umetničku scenu Srbije. “Mirëdita, dobar dan!” kroz spoj predstavnika srpske i kosovske kulture teži razmeni umetničkih ideja i stvaranju tradicije saradnje. Kroz razmenu umetničkih ideja, debate i diskusije o savremenim društvenim i političkim problemima festival doprinosi naporima na izgradnji trajnog mira i normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. 

 

Bekim Fehmiu, albanski, kosovski, beogradski, jugoslovenski i svetski glumac, simbol zajedničke prošlosti, zajedno sa svim njenim izazovima, dostignućima i nesporazumima, bio je i ostaje inspiracija za stvaranje i realizovanje ovog festivala.

 

Posetioci festivala će imati priliku da saznaju više o kulturnoj sceni Kosova i Srbije, odnosno o pozorištu, filmu, muzici i vizualnim umetnostima. Osim toga, tu su i javne debate koje će se kritički osvrnuti na odnose Srbije i Kosova iz perspektive prošlosti i njenog nasleđa, ali i iz perspektive saradnje na polju ekonomije, trgovine, obrazovanja, sporta, civilnog sektora i drugih društvenih segmenata.