Debata „Suočavanje sa postratnim afektivnim narativima“

Debata „Suočavanje sa postratnim afektivnim narativima“

29 jun, 17:30, Prostor Miljenko Dereta (Dobračina 55)

Kroz razgovor o nasleđu nakon rata koje se naslanja na afektivne političke, društvene i kulturne narative koji su okupljeni oko nacionalističke agende, negacije nasilne prošlosti i monoetničkog stanovišta, želimo da odgovorimo na pitanje kako navigirati u takvom kontekstu. Panelisti će govoriti o primerima dobre prakse  u vidu kulturne i umetničke saradnje i razmene u nepovoljnom kontekstu. 

Iako se dijalog često svodi na politički nivo, on postoji i van njega, i upravo važnost tog dijaloga jeste jedna od tema ove debate.

No Comments

Post A Comment