Debata “Sloboda kretanja u regionu: Vreme je”

Debata “Sloboda kretanja u regionu: Vreme je”

6. Maj, 13:30h, Barabar centar, Hotel Grand, 4. sprat

Bez obzira na napredak koji je postignut u proteklim godinama, kao i potpisivanje sporazuma između lidera zapadnog Balkana u novembru 2022.godine, sloboda kretanja i dalje predstavlja značajan problem. Mnogi ljudi, uključujući i mlade, se susreću sa preprekama tokom putovanja između zemalja zbog mnogih birokratskih i političkih barijera. Jedan od najvećih problema u ovom smislu jeste manjak slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine, i ovaj problem je dugogodišnji zbog manjka političke volje. Iako je EU najavila da od 1. januara 2024.godine građani i građanke Kosova će imati prilike da se kreću bez viznog režima unutar zemalja članica, ovo ne umanjuje činjenicu da je na regionalnom nivou situacija i dalje stagnirajuća.

Sa ekspertima sa Kosova, iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pokušaćemo da adresiramo nekoliko ključnih problema vezanih za slobodu kretanja, uključujući i uticaj vizne liberalizacije i Berlinskog procesa na slobodu kretanja u regionu. Diskusija će se takođe baviti istraživanjem kako da se prevaziđu ove prepreke i kako da se promoviše veća sloboda kretanja na zapadnom Balkonu, sa fokusom na Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Panel diskusija ima za cilj da podigne svest o potrebi za većom slobodom kretanja u regionu i da identifikuje konkretne korake koji se mogu preduzeti da bi se ove prepreke prevazišle.


No Comments

Post A Comment