Debata i promocija antologije savremene kosovske drame “Let iznad kosovskog pozorišta”

17:00, Krokodil, Karađorđeva 43

“Let iznad kosovskog pozorišta” je skup odabranih dramskih komada albanskih pisaca sa Kosova nastalih u periodu od NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine do proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Tokom godina pređen je dug put borbe za nezavisnost države, od civilnog bojkota do oružanog otpora, pod strahovito represivnim režimom Slobodana Miloševića, a nakon toga i diplomatskim sredstvima.

 

Šta borba za nezavisnost znači za dramsku književnost na Kosovu? Ova antologija kroz skup dela daje kritički osvrt na pojam i fenomen nacionalnog oslobođenja u njegovom društvenom kontekstu. U pitanju je knjiga u kojoj petoro mladih umetnika drži lekciju društvu o njegovim stubovima.

 

U debati učestvuju Saša Ilić, Ana Isaković, Stevan Bodroža i Visar Kruša.