Hapja e Ekspozitës: “KiSS” nga “Orange Girl”

Hapja e Ekspozitës: “KiSS” nga “Orange Girl”

29 qershor, 17:00, Endžio Hab (Dobračina 4)

Në moshën 23 vjeçare, Ermira Murati, e njohur si The Orange Girl, ka ndërtuar tashmë një prani artistike të fuqishme dhe ka bërë një ndikim të rëndësishëm shoqëror me pikturat e saj, muralet dhe projektet aktiviste. Me ekspozitën “K është S”, Murati e dekonstrukton kuptimin semiologjik të puthjes, duke e theksuar rëndësinë e kontekstit për interpretimin e saj. Historia i regjistron puthjet që pasojnë nga ndarjet e dhimbshme, por gjithashtu e portretizon puthjen si një akt të vëllazërisë dhe tradhëtisë.

No Comments

Post A Comment