Otvaranje izložbe “Kosovo – nasleđe sećanja”

Otvaranje izložbe “Kosovo – nasleđe sećanja”

23.10. od 18:00, Endžio HUB, Dobračina 4

Izložba fotografija „Kosovo, nasleđe sećanja“ doprinosi društvenom dijalogu na kompleksnu i zapaljivu temu kulturnog nasleđa na teritoriji Kosova. Tema je aktuelna kako u srpskoj, tako i u kosovskoj javnosti, ali i iza zatvorenih vrata briselskih kancelarija gde se vode pregovori na ovu temu.

Međutim, iako se o temi kulturnog nasleđa mnogo govori, retko se razgovara, posebno između dva društva i između dva naroda.

Izložba je zasnovana na fotografijama Koraba Krasnićija (Korab Krasniqi), forumZFD Kosovo, koje su originalno objavljene u okviru publikacije “Baština sećanja na Kosovu” 2017. godine. Tri godine kasnije, čini se da su političke i medijske elite, ali i javnosti oba društva, još udaljenije nego što su tada bile, uprkos procesu normalizacije odnosa koji je na liderskom nivou ponovo pokrenut ove godine.

 

“Sve je naše, a oni su samo divljaci i zločinci” – je koncept koji se čuje i na albanskom i na srpskom jeziku, uglavnom upakovan u blaže forme i politike, ali sve češće i bez zadrške i u mejnstrim medijima i javnom prostoru.

 

Izložbom “Kosovo, nasleđe sećanja” i debatom koja je prati, festival “Mirëdita, dobar dan!” javnosti pruža priliku da čuje glasove razuma, saradnje i mira. Nacionalističke isključivosti, koje hrane jedna drugu, predugo imaju monopol na diskusiju o sećanju, nasleđu i kulturnoj baštini. Zato što ne mogu da prežive jedni bez drugih, ekstremni nacionalizmi su najglasniji i čuju se daleko, a glasovi građanskog društva su prigušeni.

 

Koncept građanskog i otvorenog društva je nespojiv sa nasiljem, bezakonjem i nacionalizmom. Odgovor koji tražimo je, na koje sve načine možemo doprineti izgradnji društava kakva želimo, preispitujući dosadašnje pristupe, i tragajući za novima.

 

Izložba i debata “Kosovo – nasleđe sećanja” održava se u okviru festivala festivala “Mirëdita, dobar dan!”.

Registracija za događaj

Molimo Vas da svoj dolazak na festival “Miredita, dobar dan!” najavite putem formulara u nastavku. Svi događaji ovogodišnjeg festivala održavaju se u skladu sa preventivnim epidemiološkim merama protiv širenja koronavirusa, uz ograničen broj posetilaca.