Debata “Tranziciona pravda na Kosovu danas”

Debata “Tranziciona pravda na Kosovu danas”

24.10. od 18:00, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

Debata pod nazivom “Tranziciona pravda na Kosovu danas” bazira se na publikaciji Demokratizacija tranzicione pravde: Ka promišljenoj infrastrukturi za suočavanje sa prošlošću na Kosovu čiji su autori Gezim Visoka i Besart Ljumi, a izdavači Integra, PAX i Nova društvena inicijativa.

 

Dvadeset jednu godinu nakon rata koji se na Kosovu vodio tokom 1998. i 1999. godine, kosovsko društvo se i dalje suočava sa svojom ratnom prošlošću. Nakon sukoba su pokretane mnoge inicijative okrenute ka ideji tranzicione pravde, premda uvek fragmentarne i side by side i kao takve mahom su bile neuspešne u procesu razvoja kosovskog društva od njegove nasilne prošlosti ka mirnoj budućnosti. Danas optužnice koje je podiglo Specijalizovano tužilaštvo Kosova vraćaju uspomene i izazivaju nemir, a osnivanje buduće Komisije za istinu i pomirenje, koja bi potencijalno mogla dati celovit pogled na sukob, je i dalje neizvesno. Parcijalna priroda prethodnih napora na polju tranzicione pravde, kao i razočarenja koja su usledila doprinose velikom nepoverenju u društvu koje postoji kako među različitim zajednicama, tako i između građana i vlasti.

 

Ovo istraživanje pokazuje da pristupi tranzicionoj pravdi koji su dolazili sa vrha ili od spoljašnjih izvora nisu bili od koristi i preporučuje objedinjenu i promišljenu infrastrukturu koja bi obezbedila legitimitet i efikasnost napora čiji je cilj suočavanje sa prošlošću na Kosovu.

 

Panelisti koji će govoriti na debati “Tranziciona pravda na Kosovu danas”:

Besart Lumi,

Nora Ahmetaj i

Jovana Radosavljević. 

Registracija za događaj

Molimo Vas da svoj dolazak na festival “Miredita, dobar dan!” najavite putem formulara u nastavku. Svi događaji ovogodišnjeg festivala održavaju se u skladu sa preventivnim epidemiološkim merama protiv širenja koronavirusa, uz ograničen broj posetilaca.