Debata: “Kosovo – Nasleđe sećanja”

Debata: “Kosovo – Nasleđe sećanja”

23.10. od 12:00, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

Mesta sećanja, čiji jedan aspekt čine i geografski lokaliteti, predstavljaju podlogu za izgradnju kolektivnih identiteta. Ono čega biramo da se sećamo, odnosno ono što zaboravljamo, zapostavljamo i prećutkujemo, najviše govori o sadašnjosti u kojoj živimo, ali i o viziji budućnosti koju želimo da izgradimo.

 

Politika istorije se prema mestima sećanja odnosi selektivno – izdvaja i akcentuje ono što smatra prikladnim za izgradnju nacionalnog identiteta i jedinstva, dok sve drugo ostavlja zaboravu i propadanju. Tendencioznim izborom mesta sećanja stvaraju se različite verzije istorijskih događaja koje se, pritom, posmatraju iz vrlo sužene perspektive.

 

Šta nam je Kosovo kao mesto spajanja i sukoba različitih naroda i više nacionalnih i religijskih identiteta ostavilo u nasleđe? Kakve smo spomenike gradili, a čega sada biramo da se sećamo? Kakav su trag ratna dešavanja ostavila na spomeničku kulturu, koja su mesta doslovno razorena, a šta se nagriza zaboravom? Najzad, da li spomenici koje gradimo i negujemo danas, kao i narativi koje oko njih stvaramo, odražavaju rad na izgradnji trajnog mira i demokratskog društva kojima težimo?

 

Nastavak dijaloga Beograda i Prištine otvara prostor za pokretanje mnogih važnih tema, od pitanja nestalih do problema kulturnog nasleđa. Međutim, šta je ono o čemu se u Briselu pregovara, a šta ono o čemu bi trebalo da se razgovara? Zašto se članstvo u međunarodnoj organizaciji kao što je UNESCO, čiji je cilj negovanje baštine i promocija kulture, vidi kao igra u kojoj jedna strana nužno gubi? Kako da multikulturalnost i raznolikost kulturnog nasleđa prihvatimo kao prednost, a politike i mesta sećanja učinimo inkluzivnijim?

 

Beogradskoj publici će odgovore na ova pitanja pokušati da ponude Jelena Pavličič (docentkinja na Fakultetu umetnosti Priština – Zvečan), Korab Krasnići (forumZFD Kosovo i menadžer projekta i publikacije Baština sećanja na Kosovu 1.0) i Durim Abdulahu (Asistent na Filozofskom fakultetu u Prištini) uz moderaciju novinarke Antonele Rihe.

Registracija za događaj

Molimo Vas da svoj dolazak na festival “Miredita, dobar dan!” najavite putem formulara u nastavku. Svi događaji ovogodišnjeg festivala održavaju se u skladu sa preventivnim epidemiološkim merama protiv širenja koronavirusa, uz ograničen broj posetilaca.