Për festivalin

Festivali “Mirëdita, dobar dan”, është një ngjarje unike që është mbajtur çdo vit që nga viti 2014. Qëllimi kryesor i festivalit është prezantimi i skenës aktive kulturore të Kosovës në Beograd, dhe përmes takimit të përfaqësuesëve të komunitetit artistik dhe të shoqërisë civile të Kosovës dhe Serbisë, të arrihet një shkëmbim idesh artistike dhe të krijohet një traditë bashkëpunimi. Përmes një shkëmbimi të ideve artistike, debateve dhe diskutimeve rreth çështjeve aktuale shoqërore dhe politike, festivali kontribuon në një normalizim të qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërmjet shoqërisë kosovare dhe asaj serbe.

Program 2020.

18:00 Hapja e festivalit “Mirëdita, dobar dan!”

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21

19:00 Shfaqja teatrore “Unë jam vetë grua”

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21

12:00 DebatI: “Kosova – trashëgimia e kujtesës”

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21

18:00 Hapja e ekspozitës “Kosova – trashëgimia e kujtesës”

Endžio

Dobračina 4

18:00 DebatI “Drejtësia tranzicionale në Kosovë sot”

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21

19:30 “Richard Gere ka qenë këtu” – përmbledhje tregimesh nga Tristan Halilaj

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21

20:30 Filmi “Shpia e Agës”

Qendra për Dekontaminim Kulturor

Birčaninova 21