Për festivalin

Festivali “Mirëdita, dobar dan”, është një ngjarje unike që është mbajtur çdo vit që nga viti 2014. Qëllimi kryesor i festivalit është prezantimi i skenës aktive kulturore të Kosovës në Beograd, dhe përmes takimit të përfaqësuesëve të komunitetit artistik dhe të shoqërisë civile të Kosovës dhe Serbisë, të arrihet një shkëmbim idesh artistike dhe të krijohet një traditë bashkëpunimi. Përmes një shkëmbimi të ideve artistike, debateve dhe diskutimeve rreth çështjeve aktuale shoqërore dhe politike, festivali kontribuon në një normalizim të qëndrueshëm të marrëdhënieve ndërmjet shoqërisë kosovare dhe asaj serbe.

Festivali 2019.